مسابقه ۵۰۰کیلومتر در شرایط سخت و کوهستانی

میثم زارعی   ۲۰ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۲۰

به نام حق ....

سومین مرحله از اولین دوره مسابقات باشگاه قهجاورستان به مدیریت جناب آقای میثم زارعی برگزار شد..
مهر و سریال گذاری 55پرنده از 12شرکت کننده در تاریخ 98/1/15توسط اینجانب عبدالله زمانی مدیر کلوپ شهدای مبارکه با هیئت همراه جناب آقای مجتبی یوسفی،سید محمد دانش،محمد قربانی از کلوپ شهدای مبارکه انجام شد.
مبدأ:دارغیاث استان کردستان
مقصد:اصفهان.قهجاورستان
تاریخ رهاسازی:98/1/16 ساعت 8/10صبح
نشست اولین پرنده:18:01:16
تعداد پرنده های بازگشتی روز اول:4پرنده از 4مربی
تعداد پرنده های بازگشتی روز دوم:24پرنده
نظارت رهاسازی این دوره از مسابقات توسط اینجانب عبدالله زمانی انجام شد.
اسامی شرکت کننده ها : آقایان
1- حمید فخر المباشری
2-میثم زارع
3-مهدی خدادادی
4-سعید نقشینه
5-مهدی فتاحی منش
6-مصطفی احمدیان
7-احمدرضا منصوری
8-حسین دیانتی
9-علیرضا مولایی
10-سعید صادقی
11-مهدی عبدالهی
12-مسعود نصیری


در پایان تایم مسابقه مسافت ها با جی پی اس گرفته شد. و نتایج به شرح زیر میباشد :

مقام اول : سعید نقشینه
نشست پرنده ١٨:٠١:١۶
مسافت ۵٠٣ کیلومتر هوایی. زمان سفر 602/27 دقیقه . سرعت کبوتر 50/11کیلومتر بر ساعت 835/18متر بر دقیقه 13/92متر بر ثانیه

مقام دوم : مصطفی احمدیان
نشست پرنده ١٨:١٢:١۶
مسافت ۴٩١ کیلومتر هوایی
زمان سفر 591/27 دقیقه
مسافت: 49/83کیلومتر برساعت
830/42متر بردقیقه
13/84متر بر ثانیه

مقام سوم : مهدی خدادادی
نشست پرنده ١٨:۵۴:١٩
مسافت ۴٩٩ کیلومتر هوایی
زمان سفر 644/32 دقیقه
سرعت کبوتر: 46/47 کیلومتر بر ساعت
774/46متر بر دقیقه
12/91متر بر ثانیه

مقام چهارم : حسین دیانتی
نشست پرنده ١٩:٠۴:٢۵
مسافت ۵٠١کیلومتر هوایی
زمان سفر 654/42 دقیقه
سرعت کبوتر: 45/93 کیلومتر برساعت
765/57 متر بر دقیقه
12/76متر بر ثانیه

با آرزوی موفقیت برای تمامی مسابفتی بازان ایران..