قوانین کلوپ کبوتران مسافتی قهجاورستان

۱-هر فرد موظف است جهت عضو شدن در کلوپ دارای سابقه خوب و به دور از هرگونه حاشیه باشد و سالانه حق عضویت که هر سال تایید می شود را پرداخت کند
۲-چنانچه فردی به هر طریق به هر دلیل در مسابقات دچار تخلف و فریب داور یا بی احترامی به داور شود به مدت یک تا دوسال از مسابقه در کلوپ منع می گردد
۳-در صورتی که هر یک از اعضا کلوپ به مدیر کلوپ یا معاون فنی و مسئول کمیته انضباطی بی احترامی نمایید به مدت یکسال محروم از همراهی کلوپ می شود و ادامه عضویت وی بنا به تایید کمیته انضباطی و مدیریت می باشد
۴-برای انتخاب مدیر در صورتی که حداقل نصف اعضا موافق ادامه کار مدیر کلوپ باشند مدیر قبلی ابقا و احتیاج به برگزاری انتخابات نمی باشد
۵-در انتخابات برای مدیریت تنها افرادی که عضو کلوپ باشند یعنی کسانی که حق عضویت پرداخت کرده اند و هم در مسابقات شرکت کرده باشند حق رای دارند
۶-افرادی که بصورت مهمان در مسابقات شرکت کرده و فقط هزینه مسابقه را پرداخت کرده اند نمی توانند در انتخابات مدیر کلوپ حق رای داشته باشند
۷-کسی که میخواهد برای مدیریت کلوپ تعیین شود باستی حتماً و حداقل دارای مدرک دیپلم یا بالاتر باشد
۸-در صورتی که مدیر کلوپ به هر دلیل از پست خود استعفا دهد کمیته انضباطی و معاون فنی بعنوان سرپرست انتخاب شده و حداکثر ظرف مدت ۳ماه بایستی انتخابات مدیریت را برگزار نمایند
۹-از سال ۱۳۹۸ افرادی که موافق ادامه مدیریت مدیر قبلی باشند یا اینکه مدیر جدیدی بر سر کار بیایید به مدت چهار سال مدیر میباشد و انتخابات هر چهار سال یکبار برگزار میشود و در صورتی که بعد از چهار سال نصف افراد عضو فعال کلوپ رای به ادامه فعالیت مدیر قبلی بدهند نامبرده برای یک دوره چهارساله دیگر انتخاب می شود
۱۰-شرایط برای کاندید شدن جهت مدیر کلوپ
نامبرده باید فاقد هر گونه سو سابقه و محرومیت در این کلوپ و کلیه کلوپهای استان اصفهان باشد
حداقل تحصیلات دیپلم
مسلط بودن به نرم افزارهای موبایل شامل هواشناسی و واتس اپ تلگرام و....باشد
۱۱-افراد عضو و شرکت کننده موظف هستند حداکثر تا سال ۱۴۰۰به دستگاه ساعت مجهز و مسابقات با ساعت برگزار شود

آخرین بروزرسانی در ۱۲ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۱۴